Geen producten (0)

Husqvarna Automower® Zekerheidsplan

3 jaar lang: in geval van diefstal een nieuwe Automower®

Kosten incl. BTW:

Automower® 305/308
éénmalig € 165,-

Automower® 220/320AC
éénmalig € 165,-

Automower® 230/330ACX
éénmalig € 190,-

AM SolarHybride
éénmalig € 190,-

Automower® 260/265ACX
éénmalig € 385,-

Ter voorkoming van diefstal zijn alle Automower® modellen beveiligd met een persoonlijke PIN-code en een unieke identificatie-koppeling met het laadstation cq. generator/lader. Daarnaast beschikken alle Automowers® over een diefstalarm.

Ondanks deze beveiligingsfuncties bieden wij u de mogelijkheid d.m.v. het Husqvarna Automower® Zekerheidsplan uw waardevolle machine extra te beschermen tegen diefstal.

Met het Zekerheidsplan verlengt u de fabrieksgarantie tot 3 jaar na datum van aankoop. Voorwaarde is dat de onderhoudsinstructies uit de gebruiksaanwijzing stipt worden opgevolgd en de Automower® jaarlijks bij Hooghiemstra wordt aangeboden voor een winterbeurt. Verder zijn de normale garantiebepalingen van toepassing.

Overeenkomst

Na het afsluiten van het Zekerheidsplan ontvangt u een certificaat op naam. De rechten verbonden aan dit certificaat zijn niet overdraagbaar aan derden. Uitsluitend de persoon die vermeld staat op het certificaat kan een beroep doen op het Zekerheidsplan onder overlegging van het originele certificaat en de originele aankoopnota. In geval van verkoop van de Automower® vervalt het recht op aanspraak op het Zekerheidsplan.

Periode

Het Zekerheidsplan heeft een looptijd van 36 kalendermaanden na datum van afsluiten. De verlengde garantie gaat in 24 maanden na datum van aankoop Automower® als vermeld op de aankoopnota.

Kosten

De kosten (zie boven) voor het Zekerheidsplan zijn éénmalig. Er bestaat geen recht op teruggave van premie.

Uitsluitingen

Aanspraken worden niet gehonoreerd indien:

 • Certificaathouder een uitkering ter compensatie van de geleden schade ontvangt op basis van een inboedel of andere verzekering.
 • Certificaathouder of belanghebbende een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. In dat geval vervalt het recht op uitkering voor de hele vordering, ook voor die onderdelen waarbij geen onware opgave is gedaan en/of verkeerde voorstelling van zaken is gegeven. Husqvarna Nederland B.V. is in dit geval tevens gerechtigd hiervan aangifte te doen bij de politie.
 • Certificaathouder of belanghebbende nalatig is in het vervullen van enige krachtens het Zekerheidsplan op hem rustende verplichting.
 • Certificaathouder of belanghebbende niet de normale voorzichtigheid in acht heeft genomen en onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid betere maatregelen had kunnen treffen.

Verplichtingen

Certificaathouder is verplicht:

 • De onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding op te volgen en jaarlijks door een geautoriseerde dealer een winteronderhoudsbeurt te laten uitvoeren. De (kopie) facturen van deze onderhoudsbeurten dienen bij een garantieclaim meegestuurd te worden.
 • Al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming van diefstal.
 • Alle in redelijkheid verlangde medewerking te verlenen en naar waarheid gegevens te verschaffen.
 • Diefstal zo spoedig mogelijk schriftelijk bij Husqvarna Nederland B.V. te melden.
 • In geval van diefstal onmiddellijk en zo mogelijk ter plaatse aangifte te doen bij de politie. Als politie-aangifte ter plaatse niet mogelijk is, is Certificaathouder verplicht dit direct bij de eerst mogelijke gelegenheid alsnog te doen. Het schriftelijk bewijs van deze aangifte dient aan Husqvarna Nederland B.V. te worden overgelegd.
 • Indien van toepassing diefstal te melden en de geleden schade te claimen bij een verzekeringsmaatschappij op basis van inboedel of andersoortige verzekering waarvan redelijkerwijze een uitkering verwacht kan worden. Het schriftelijk bewijs van afwijzing van de claim dient aan Husqvarna Nederland B.V. te worden overgelegd.
 • Regelmatig bij de plitie te informeren naar het eventueel teruggevonden zijn van de Automower® en zodra deze is teruggevonden, dit aan Husqvarna Nederland B.V. te melden. Als de Automower® binnen 3 maanden na de datum van diefstal wordt teruggevonden dient verzekerde deze terug te nemen tegen teruggave van de hem verstrekte nieuwe Automower®.
Indien aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt in geval van diefstal uw Automower® vervangen door een nieuw exemplaar van hetzelfde type/ gelijkwaardig model.
Wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

 

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies.